GRAN FONDO STOREBÆLTHandels-, deltager- og tilmeldingsbetingelser for
Gran Fondo Storebælt markerer Storebæltsbroens 25 års jubilæumGRAN FONDO STOREBÆLT
MARKERER
STOREBÆLTSBROENS
25 ÅRS JUBILÆUM

Deltagerbetingelser

Persondata og fortrolighed

Et startnummer er personligt, og det påhviler deltager at være registreret med korrekte personlige oplysninger. Overdragelse af startnummer er muligt – se hvor hvordan på Sportstimings FAQ.

Arrangørerne må vise deltagers navn, klub, firma, nationalitet og fødselsår på startnumre samt deltager- og resultatlister. Personlige oplysninger afgivet ved tilmelding og deltagelse i Gran Fondo Storebælt opbevares sikkert af arrangørerne. E-mailadresser og telefonnumre anvendes til at sende nødvendig løbsinformation til deltagere for afvikling af eventen. Deltagerne har ikke mulighed for at afmelde denne kommunikation, da den er essentiel for at sikre afviklingen af løbet.

Brug af billeder og andet mediemateriale

Fotos, filmoptagelser, interviews o.lign.  mediemateriale, hvori deltagere optræder i forbindelse med Gran Fondo Storebælt, kan efterfølgende frit benyttes af arrangørerne. Alle fotos, som arrangørerne benytter såvel online som på trykt materiale, herunder også på hjemmesider og sociale medier (Facebook, Instagram, YouTube m.fl.), er underlagt ophavsret og må ikke anvendes til markedsføringsmæssig eller kommerciel brug uden aftale.


Startnumre

Startnumre fremsendes ikke med post. Startnummeret skal afhentes på dagen for løbet i de pågældende startområder. Udlevering kræver fremvisning af det startbevis, der fremsendes pr. e-mail til deltageren ved tilmelding.


Aldersgrænse for deltagelse i løbet: minimum 16 år

Transport

Det påhviler selv deltagerne i Gran Fondo Storebælt at transportere sig selv og sit materiel til og fra start- og målområder. Gran Fondo Storebælt tilbyder dog, mod betaling, transport mellem målområdet og de to startområder (Herlev og Korsør).

Færdsel

Deltagere i Gran Fondo Storebælt SKAL følge almindelig gældende færdselslov under løbet, medmindre konkrete anvisninger fra myndigheder afviger herfra. Dette inkluderer også at standse for rødt lys.

Det er under ingen omstændigheder tilladt at standse eller tage ophold på Storebæltsbroen under køreturen over.

Myndigheder/løbsarrangør kan til enhver tid ekskludere en deltager fra løbet, hvis ovenstående ikke bliver overholdt.

Udstyr

Alle deltagere skal på ethvert tidspunkt bære cykelhjelm. Deltagere der ikke overholder dette ekskluderes fra løbet med omgående virkning.

Triatloncykler og cykler påført triatlonbøjler og/eller pladehjul er ikke tilladt på nogen distancer.

Det er ligeledes ikke tilladt at medbringe egen følgebil til løbet.

Ansvar, Fejl og Mangler

Helbred

Deltagere skal være ved godt helbred og mene sig i stand til at fuldføre hele distancen ved egen hjælp.

Ansvar

Deltagere bekræfter ved tilmelding, at de er indforstået med, at deltagelse sker på eget ansvar, og at hverken arrangørerne, partnere eller sponsorer kan drages til ansvar for eventuelle skader, deltageren pådrager sig selv eller andre under løbet, som ikke kan tilskrives arrangørerne. Deltagere under 18 år bekræfter desuden, at forældre eller værge har givet accept til den mindreåriges deltagelse i løbet.

Evt. skader på, eller tyveri af deltagers materiel i forbindelse med Gran Fondo Storebælt er deltagers eget ansvar, og arrangør kan ikke drages til ansvar for dette hverken juridisk eller økonomisk.

Aflysning og force majeure

Hvis løbet aflyses før løbsdagen, som følge af coronarestriktioner eller anden force majeure-hændelse, tilbydes deltageren en delvis refusion af startgebyret, i det omfang arrangøren har et overskud efter at have afholdt omkostningerne ved løbet.

Hvis løbet aflyses på løbsdagen, som følge af vejrforhold eller anden force majeure-hændelse, som fx myndighedspåbud, ulykker og terror, betales startgebyr ikke tilbage.

I alle de nævnte tilfælde af aflysning foretages ikke tilbagebetaling af det betalte administrationsgebyr ved tilmeldingen, og arrangøren er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab, som deltageren måtte have i forbindelse med aflysningen.

Forbehold for fejl og mangler

Arrangørerne tager forbehold for eventuelle fejl og mangler i priser og arrangementsbeskrivelser, såvel online som på trykt materiale. Al information offentliggøres med forbehold for ændringer.